Algemene lesvoorwaarden

  • De les locatie is Crown Business Studio's in Aalsmeer (tenzij anders afgesproken).
  • De les duurt 1 uur tenzij vooraf anders afgesproken.
  • Indien de leerling later dan de afgesproken tijd verschijnt zal de lesduur met die tijd worden verkort (10 minuten te laat betekent dat de les maar 50 minuten duurt).
  • Het afgesproken geld bedrag dient altijd als vooruitbetaling te worden overgemaakt op SNS bank 89.84.97.485 ten name van “House of Beats” en onder vermelding van het factuurnummer.
  • Tot 24 uur voor een les heeft de leerling de mogelijkheid een afgesproken les af te zeggen, er zal in dat geval een andere afspraak worden gemaakt.
  • In geval van een 10 rittenkaart kan er maximaal 3x per 10 aaneengesloten lessen worden afgemeld.
  • Indien een leerling zelf niet aanwezig is  bij de afgesproken les zal de les in rekening worden gebracht.
  • Indien de docent zelf afwezig is op de afgesproken les, worden er geen les kosten in rekening gebracht.
  • Indien wordt overeengekomen de les te houden op een door de leerling opgegeven locatie zal het lesuur starten op het moment van aankomst van de docent. Indien het opgegeven adres van de leerling niet juist is, de les niet op tijd is afgezegd of de leerling niet thuis is zal er geen verrekening van het lesgeld plaatsvinden.

Copyright © 2012 House of beats. Alle rechten voorbehouden.
Door KC Media